DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem dokumentacji projektowej z zakresu branży sanitarnej. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, jak również biurami architektonicznymi, które do kompleksowego projektu budynku potrzebują rysunków branżowych. Każdy nasz projekt poddawany jest wieloetapowej kontroli wewnętrznej, co pozwala na eliminację wszelkich możliwych błędów.

Realizujemy prace projektowe zarówno w zakresie sieci zewnętrznych, przyłączy, jak również kotłowni, pomp ciepła, instalacji gazowych. Wszystkie elementy projektujemy z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań Klientów, a także uwarunkowań technicznych, występujących w konkretnej lokalizacji.

Współpraca z klientami indywidualnymi

Inwestorzy, którzy decydują się na budowę bądź modernizację istniejącej instalacji sanitarnej, w wielu przypadkach muszą posiadać projekt, podpisany przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami. Sporządzamy kompletną dokumentację projektową na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia prac.

Wszystkie elementy nowej instalacji projektujemy z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia. Uzgadniamy z Klientami szczegóły inwestycji, aby spełnić ich oczekiwania, a także przygotować dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, możemy reprezentować Inwestorów przed właściwymi organami, w celu uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę.

Współpraca z architektami i sektorem publicznym

W zakresie naszej działalności znajduje się również projektowanie we współpracy z biurami architektonicznymi. Pełnimy wówczas rolę projektanta branżowego, przygotowując kompletną dokumentację w zakresie instalacji sanitarnych. Dbamy o to, aby instalacja spełniała oczekiwania Klientów, a także była stworzona w oparciu o efektywne i optymalne ekonomicznie rozwiązania.

Naszymi Klientami są także firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Współpracujemy z Inwestorami prowadzącymi zarówno niewielkie prace modernizacyjne istniejących sieci, jak również duże przedsięwzięcia, wymagające szerokiej wiedzy i zaangażowania ze strony biura projektowego.

Close Menu