KOSZTORYSY

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

W swojej ofercie posiadamy także usługę kosztorysowania robót budowlanych w zakresie branży instalacyjnej. Pracujemy na projektach wykonanych przez naszą firmę oraz dostarczonych przez Klienta. Wiemy, jak ważne jest sporządzenie wysokiej jakości kosztorysu, dlatego też do tego zadania podchodzimy bardzo odpowiedzialnie.

Wszelkie inwestycje wymagają nie tylko rzetelnej dokumentacji projektowej, ale również kosztorysu, który pozwala Inwestorom podjąć decyzję o realizacji konkretnej inwestycji i sposobach jej finansowania.

Kosztorysy dla inwestycji prywatnych

Sporządzamy dokumentację kosztorysową w zakresie inwestycji prowadzonych przez osoby fizyczne oraz firmy prywatne. Obliczenia prowadzone są na podstawie projektowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz indywidualnych uwarunkowań technicznych danego obiektu.

Współpracując Inwestorem proponujemy koncepcje charakteryzujące się nowoczesnością oraz efektywnością ekonomiczną. Każde zadanie traktujemy indywidualnie, wskazując możliwe rozwiązania oraz alternatywne sposoby wykonania konkretnych prac. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie wykonawstwa, a także współpracy z renomowanymi firmami specjalizującymi się w materiałach instalatorskich, proponujemy rozwiązania najlepsze, jakie dostępne są na rynku.

Sektor publiczny

Współpracujemy także z jednostkami sektora finansów publicznych. Rzetelnie przygotowany kosztorys inwestycji pozwala na wszczęcie odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz w konsekwencji wybór wykonawcy. Przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do rozpoczęcia przetargu, obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, a także do przekazania potencjalnym wykonawcom, którzy na jej podstawie opracują swoje oferty cenowe.

Dla klientów instytucjonalnych przygotowujemy w szczególności: kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, a także kosztorysy powykonawcze. Świadczymy tym samym kompleksowe usługi w zakresie obsługi inwestycji pod względem planowanych i zrealizowanych wydatków.

Close Menu