NADZORY INWESTORSKIE

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, zdobywanemu na różnorodnych budowach oraz posiadaniu niezbędnych uprawnień, pełnimy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej. Wiedząc, jak istotna jest jakość wykonywanych prac instalatorskich, reprezentujemy Inwestorów podczas całego procesu budowlanego.

Koordynujemy prace na budowie podczas realizacji prac instalacyjnych, a także prowadzimy wszystkie niezbędne uzgodnienia z podwykonawcami i generalnym wykonawcą. Współpracujemy przy inwestycjach niewielkich, obejmujących wąski zakres prac, a także przy dużych przedsięwzięciach.

Kompleksowa współpraca

Współpracę z Klientem rozpoczynamy często już na początku budowy, kiedy – w przypadku instytucji publicznych – ogłaszane jest postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie konkretnych robót budowlanych. Na tym etapie pomagamy w ocenie złożonych ofert, a także wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić się ze strony potencjalnych wykonawców.

Jesteśmy również obecni podczas realizacji inwestycji, sprawdzając postęp prac, ich zgodność z dokumentacją projektową, a także doradzając w rozstrzyganiu kwestii spornych i problematycznych, które pojawiają się na każdej budowie. Pomagamy także w zakończeniu i rozliczeniu wszelkich prac, gromadząc niezbędną dokumentację od generalnego wykonawcy, obejmującą między innymi atesty, certyfikaty oraz protokoły.

Reprezentacja Inwestorów

Głównym celem nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie właściwej kontroli bieżącego postępu na budowie. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu zdobytemu jako wykonawca wielu inwestycji, możemy skutecznie reprezentować Klientów podczas prac budowlanych, dbając o ich interesy, a także weryfikując jakość wykonywanych robót.

Opiniujemy konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, a także wskazujemy zidentyfikowane zagrożenia, mogące wpłynąć na nieterminową realizację inwestycji przez generalnego wykonawcę. Przy budowach wieloetapowych, wspieramy Klientów w zakresie rozliczania poszczególnych części robót budowlanych, badając postęp prac i jego zgodność z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Close Menu