OPERATY WODNOPRAWNE

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Naszym Klientom oferujemy sporządzenie operatów wodnoprawnych, które są podstawą do wydania pozwolenia przez właściwe organy administracji państwowej. Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia, której zakres określony jest we właściwych przepisach.

Posiadamy uprawnienia, pozwalające na podpisanie dokumentacji i złożenie jej we właściwym urzędzie. Aby usprawnić proces inwestycyjny realizowany przez Klienta, pomagamy także w załatwieniu wszelkich formalności administracyjnych. Przygotowujemy nie tylko sam operat wodnoprawny, ale również wnioski, jakie należy przedłożyć we właściwym urzędzie.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie muszą otrzymać te osoby, które zamierzają między innymi: wprowadzać ścieki do wód lub do ziemi; pobierać wody powierzchniowe; budować lub likwidować urządzenia wodne; wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Podstawą do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest złożenie kompletnej dokumentacji, która obejmuje operat wodnoprawny. Oferujemy jego wykonanie wraz z częścią graficzną, dzięki czemu można sprawnie wszcząć we właściwym urzędzie postępowanie o wydanie pozwolenia.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny sporządzamy w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, która dołączona do operatu, stanowi kompletny wniosek o wydanie pozwolenia. Profesjonalnie opracowujemy także część graficzną dokumentacji, w której umieszczamy między innymi plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.

Operaty wykonujemy na zlecenie Klientów z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Dbamy o to, aby planowana inwestycja zrealizowana była sprawnie, zgodnie z zamierzeniami Zleceniodawcy, dlatego też staramy się szybko przygotować całość dokumentacji i – po uzyskaniu upoważnienia – złożyć ją we właściwym urzędzie w imieniu Klienta.

Close Menu