PRZEGLĄDY OKRESOWE

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Każdy administrator obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobligowany do prowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego budynku. Kontrole mogą zostać przeprowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Nasza firma zajmuje się kompleksową realizacją przeglądów okresowych budynków. Dzięki doświadczeniu zdobywanemu podczas prac wykonawczych, projektowych oraz nadzorczych, wszelkie czynności kontrolne wykonujemy kompleksowo, podchodząc w sposób odpowiedzialny do powierzonych nam zadań.

Prawo budowlane

Realizujemy przeglądy okresowe, które precyzują przepisy ustawy Prawo budowlane. Kontrola okresowa, wykonywana co najmniej raz w roku, polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Prowadzone przez nas kontrole zakończone są odpowiednimi protokołami, spełniającymi wszelkie wymagania przepisów prawa. Dokumentację przekazujemy do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego, który prowadzi rejestr kontroli oraz wydaje ewentualne decyzje w zakresie obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Uprawnienia

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia, wymagane polskim ustawodawstwem, do prowadzenia kontroli okresowych budynków. Współpracując z właścicielami i administratorami obiektów, wskazujemy niezbędne do wykonania prace, które zapewnią należyty stan techniczny i bezpieczeństwo instalacji.

Zajmujemy się także okresowymi kontrolami stanu technicznego systemu ogrzewania. Podczas tych czynności sprawdzamy efektywność energetyczną zainstalowanych kotłów, a także weryfikujemy dostosowanie mocy systemu ogrzewania do aktualnego zapotrzebowania na ciepło w budynku. Wszelkie kontrole okresowe wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu ich szczegółów oraz terminów z Inwestorem, aby czynności przeprowadzone były sprawnie i efektywnie.

Close Menu